Brits Rusoord

Verryk jou siel en gees…

Brits Rusoord

Brits Rusoord is ‘n tehuis vir bejaardes en is gestig in 1970.  Brits Rusoord verskaf beskostigbare verblyf en versorging aan bejaardes en is geleë te Kerkstraat 62A, Brits,  Noordwes.Brits Rusoord se missie is om ten alle tye ‘n hoë gehalte diens te lewer. Verpleegsorg word aangebied met die doel dat voorkoming beter is as genesing. Vriendelike, geduldige en respekvolle versorging ten alle tye.

Akkommodasie

Brits Rusoord verskaf akkomodasie aan 110 inwoners.  Die gemiddelde ouderdom is 82 jaar.

Verpleegsorg

Elke inwoner kry persoonlike versorging.  Die inwoner se afhanklikheid word geëvalueer en toepaslike versorging word voorsien.  Die versorgingstariewe word ook in ooreenkoms met die evaluering bepaal.  Persoonlike versorging strek vanaf ondersteuning met roetine daaglikse aktiwiteite tot totale intensiewe sorg.

Verryk jou siel en gees