Verpleegsorg

Persoonlike versorging:

Elke inwoner kry persoonlike versorging.  Die inwoner se afhanklikheid word geëvalueer en toepaslike versorging word voorsien.  Die versorgingstariewe word ook in ooreenkoms met die evaluering bepaal.  Persoonlike versorging strek vanaf ondersteuning met roetine daaglikse aktiwiteite tot totale intensiewe sorg.

Uitreik aan die gemeenskap

 • Doen uitreikdiens in die gemeenskap bv. wondsorg, bedwas en so meer.
 • Verkoop doeke vir inkontinensie aan die publiek teen goeie prys sonder winsbejag.

Verryk jou siel en gees

Ons dienste sluit die volgende in

Intensiewe sorg:

 • Totale sorg word voorsien: stort, bad of bedwas.
 •  Assisteer inwoner met aantrek en voorberei vir slaap.
 • Oorplaas van bed na stoel en van stoel na toilet.
 • Help met mobiliteit.
 • Gee ondersteuning en hulp met mediese hulpmiddels bv. Looprame en gehoorapparate.
 • Voer en help met voeding en dra sorg dat waar nodig is spesiale etes gegee word.
 • Help met rehabilitasie, sodat bejaarde kan aanpas bv. Na ‘n beroerte of enige ander probleem.
 • Help met mondhigiene.
 • Assisteer met inkontinensie behoeftes.
 • Bestel en dien kroniese medikasie toe.
 • Daaglikse uitreiking en kontrolering van medikasie.
 • 24/7 Profesionele verpleegsorg en toesig.
 • Versorging van persoonlike klere na en vanaf wassery, wegpak van klere in kaste.
 • Profesionele verpleegspan vergader gereeld om die behoefte en probleme van inwoners te bespreek en ‘n plan van aksie uit te werk.
 • Personeel kry gereeld indiensopleiding om sodoende te verseker dat die hoogste gehalte sorg verleen word.

Tydelike Sorg:

Brits Rusoord verskaf ook tydelike sorg:

 • Herstel na operatief.
 • Wanneer tuisversorger op verlof gaan.
 • Versorging van sieke wanneer hospitalisasie nie moontlik is nie.
 • Wanneer tuisversorger siek word.
 • Dagsorg wanneer kinders werk en bejaarde nie alleen kan bly nie.
 • Sorg aan terminale pasiente.