Brits Rusoord Jaarvergadering 13 Oktober 2015

VERSLAG VAN VOORSITTER AAN DIE LEDEVERGADERING 13 OKT 2015