Junie verjaarsdae

Trix Calitz (73), Ans Swanepoel (93), Nellie van Antwerpen (100), Esta Joubert (66), Babsie Barnard (81), Pieter Piek (68), Cas Odendaal (79) en Marie Benade (74) is die inwoners van Brits Rusoord wat gedurende die afgelope maand hulle verjaardae herdenk het. Die bestuur en personeel wens hulle hartlik geluk. Mag God’s rykste seën, voorspoed en goeie gesondheid deel van u lewenspaaie wees.
Junie 2016